Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Oog voor gezondheid en vitaliteit

myPharma.be gelooft in een gezondheidzorg die als doelstelling heeft mensen gezond én vitaal te houden. Niet alleen de reguliere westerse geneeskunde – die vooral curatief gericht is – is in dit kader belangrijk, maar ook complementaire benaderingen zolang ze wetenschappelijk onderbouwd zijn. We willen niet alleen aandacht geven aan lichamelijke noden maar ook aan de geestelijke, gevoelsmatige en sociaal-maatschappelijke behoeften van mensen.

 

De leuze ‘mens sana in corpore sano’ willen we als vertrekpunt nemen bij onze benadering. Vandaar dat we onze aandacht richten op volgende facetten :

Gezondheidspreventie : voor gezonde en vitale mensen om ziekten en klachten te voorkomen

Gezondheidsbevordering : om de gezondheid en de vitaliteit te vergroten

Gezondheidsverbetering : voor zieke of minder-vitale mensen om de eigen gezondheid en/of vitaliteit te verbeteren of terug te winnen.

 

Maar hoe zien we nu gezondheid en vitaliteit ? 

 
Fundamenteel is onze visie op gezondheid en ziekte gestoeld op volgende aannames :

we kijken vanuit een holistische visie wat betekent dat we het idee van mono-causaliteit van ziekte moeten loslaten

wij appelleren op zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid ten aanzien van de eigen gezondheid. Ieder mens draagt voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en gezondheid.

Ziekte uit zich in symptomen die een dubbele functie kunnen hebben nl een signaalfunctie of een zelfregulerende functie. Vanuit dit denkpatroon heeft ziekte een zin, een betekenis.

Gezondheid en ziekte zijn twee aspecten van eenzelfde continuüm

Gezondheidszorg is in de eerste plaats zelfzorg in zijn diverse vormen.

 

Onze visie op vitaliteit bestaat erin dat we vitaliteit in navolging van Sonnevelt zien als een evenwicht tussen diverse factoren. Drie van deze factoren zijn objectiveerbaar namelijk voeding, beweging en herstelmomenten -of nog inbouwen van rustmomenten-. Maar hiernaast spelen ook een aantal subjectieve factoren zoals optimisme met daaraan gelinkt relativeringsvermogen en positief denken, sociaal netwerk en bezieling- of nog passie een rol-. Het meest belangrijke aspect dat leidt tot vitaliteit is de bezieling of nog de mate waarin je je leven een zin kan geven. Immers je kan nog zo gezond eten, je kan nog zo goed bewegen, als je geen betekenis kunt geven aan je leven, dan kan je levensverwachting drastisch dalen.

Onze visie op gezondheid en vitaliteit uitdragen en meegeven aan patiënten en zorgverstrekkers zien we als onze kernopdracht om op die manier een steentje bij te dragen aan de moderne gezondheidszorg.

 

Preventieve taak

De "officiële" preventie maakt deel uit van de vroege diagnose, hier wordt ziekte gezocht. De "echte" preventie bestrijkt echter meerdere terreinen en helpt gezond blijven, dus niet ziek worden. Het beschuldigen van een externe schuldige is hierbij meestal misplaatst. De microben zijn daar immers altijd, maar waarom laten wij toe dat, op bepaalde momenten, zij ons toch schade berokkenen? Zijn eigen gezondheid ernstig nemen vereist dus een actieve houding, met als eerste stap de nood zich te informeren.

De hedendaagse gezondheidstherapeut en zorgverstrekker (arts, apotheker, kinesitherapeut, osteopaat, voedingsdeskundige, psychotherapeut, ...) moet zich een kritisch inzicht eigen maken om op alles bedacht te zijn bij het omgaan met individuen, levensstijlen, medicatie, voeding en nutriënten.

Binnen een participatiemodel heeft elkeen een cruciale rol te vervullen en dient zich te wapenen om met kennis van zaken vragen van patiënten te beantwoorden. Iemand tot verandering aanzetten is echter vaak heel moeilijk en bovendien tijdrovend, zelfs al is men overtuigd van de noodzaak te veranderen. Maar indien we willen overtuigen, moeten we overtuigend overkomen. Er zal autoriteit nodig zijn, maar ook kennis, competentie, empathie, initiatief om te sturen of door te sturen. Men moet in staat zijn deze meerwaarde te verwoorden en de patiënt te motiveren. Vaak is het belangrijk om niet vanuit een expertenpositie de dialoog aan te gaan, maar net vanuit een facilitatorpositie. Vaak wordt hierbij veronderstelt dat dit eenvoudig is, niets is minder waar. Om dit te kunnen heb je nood aan een gedegen kennis waaruit je op elk moment kan putten en daarnaast de relationele vaardigheden om je af te stemmen op de specifieke noden van de cliënt/patiënt.